január 25, 2020
Bratislava Slovensko

Zásah policajtov ukončil fyzické a psychické utrpenie mladej ženy

Viaceré hliadky bratislavských policajtov boli v piatok, krátko pred 22.00 hod vyslané na základe oznámenia na linke tiesňového volania Šustekovú ulicu v Petržalke. V zmysle oznámenia mala byť pred obytným domov na uvedenej adrese fyzicky napadnutá a následne držaná v jednom z bytov mladá žena. 

Policajti bezodkladne preverili a potvrdili hodnovernosť tohto oznámenia, pričom na mieste na nachádzali aj hliadky HaZZ a Rýchlej zdravotníckej pomoci. Nakoľko na opakované výzvy policajtov k otvoreniu dverí muž nereagoval a z bytu sa ozýval hlasitý krik, na miesto bol privolaný aj policajný vyjednávač. Ten s mužom nadviazal rozhovor, avšak pri komunikácii s týmto mužom bolo zjavné že u muža sa stupňuje agresivita a dochádza k priamemu ohrozeniu zdravia a života ženy nachádzajúcej sa v byte.

Policajti s prihliadnutím na naliehavosť situácie následne v súlade so zákonom vykonali služobný zákrok a vnikli do bytu, kde za použitia donucovacích prostriedkov muža spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode. V byte bola následne nájdená žena, pričom na pohľad bolo zjavné že jej zdravotný stav si vyžaduje lekárske ošetrenie v zdravotníckom zariadení. 36ročný muž bol po vykonaní potrebných úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia.

Následným vyšetrovaním bolo preukázané, že žene bolo po dobu minimálne dvoch mesiacov spôsobované fyzické a psychické utrpenie. V dôsledku tohto konania utrpela viaceré podliatiny v oblasti tváre a celého tela, rezné a bodné rany, žene bola odopieraná strava a voľný pohyb. Počas prehliadky bola v byte zároveň nájdená injekčná striekačka s obsahom neznámej kryštalickej látky ako aj zelená sušená rastlina. Tie boli zaistené a odoslané na expertízu.

Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi. V prípade preukázania viny hrozí v súlade so zákonom za takéto konanie trest odňatia slobody na tri až osem rokov!

V súvislosti s uvedeným prípadom dávame do pozornosti kampaň, ktorá bola realizovaná zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Kampaň je určená pre obete domáceho násilia, pričom bližšie informácie k tejto problematike je možné získať na nasledovnom linku: https://prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam 

zdroj: PZSR

Odporúčané články